CategoriesXəbərlər

Şüa xəstəliyi

Canlı hüceyrələrə ionlaşdırıcı şüalanmanın təsiri nəticəsində vacib olan bioloji molekul və hüceyrələrin strukturlarında müxtəlif zədələnmələr baş verir. Belə zədələnmələr nəticəsində…