CategoriesXəbərlər

Yorğunluğu və stresi aradan qaldırmaq üçün gündə…

Limon subtropik meyvə bitkiləri içərisində yüksək qidalılıq, diyetik və müalicəvi əhəmiyyətinə görə qiymətli bitkidir. Limon meyvələri tibdə çox qədimdən istifadə…